-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7325)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1487)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1374)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1369)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(933)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(879)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(829)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(764)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(703)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(672)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40120 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

چرا خداوند پيغمبر برگزيده اش را به معراج برد ؟ اگر بگوييم خداوند مي خواسته مكان خود را به او نـشـان دهد اين كه صحيح نيست ; زيرا خدا مكان و محلي ندارد وهمه جا هست و اگر منظور نشان دادن كرات و كهكشانها و سحابيهاي بزرگ و مناظربرجسته عالم خلقت بوده است باز محل ايـراد اسـت ; زيـرا به عقيده ما مسلمانهاپيغمبر و امامان - عليهم السلام - از همه چيز و همه جا با اطلاع هستند .
اولا بايد توجه داشت كه آيه اول سوره اسراء تنها حركت پيغمبر اكرم صلي اللّه عليه و آله و سلم را از مسجد الحرام به مسجد الاقصي مي رساند و از سير پيغمبرصلي اللّه عليه و آله و سلم به آسمانها سـاكت است , ولي اين مطلب را مي توان ازآيات ديگري مانند آيات زير استفاده كرد : علمه شديد الـقوي * ذو مره فاستوي * و هو بالافق الاعلي - تا آنجا كه مي فرمايد :عند سدره المنتهي * عندها جنه الماوي * اذ يغشي السدره ما يغشي * ما زاغ البصرو ما طغي * لقد راي من آيات ربه الكبري . (1)اين آيات بخوبي از سير پيغمبر اكرم صلي اللّه عليه و آله و سلم به آسمانها حكايت مي كند , ولي آيه اول سوره اسراء فقط حاكي از آغاز اين سير است كه بر روي زمين انجام گرفته , اما هدف از ايـن سـيـر ( هـمـان طـور كه در هر دو قسمت از آيات مزبور اشاره شده ) همان مشاهده آيات و نشانه هاي بزرگ خداوند در جهان آفرينش بوده است . بـديـهـي اسـت اين مشاهده يك مشاهده حضوري بوده است و مشاهدات حضوري براي موجودي كه جسم دارد جز به حاضر شدن او در نزد موجودي كه مي خواهد آن را مشاهده كند ممكن نيست و اين كه نوشته ايد پيغمبر صلي اللّه عليه و آله و سلم بدون سير به آسمانهااز وضع آنها با خبر است , اين گونه علم و اطلاع با مشاهده از نزديك فرق بسياردارد , درست مثل اين كه حادثه اي در شهر واقـع شده باشد و ما از وقوع آن مطلع شده باشيم ولي در محل وقوع حادثه نبوده ايم و جريان را با چـشـم نـديـده ايـم , البته حضوردر محل و مشاهده جريان حادثه تاثير بسيار عميقتري در وجود انساني خواهد داشت ,در حالي كه اطلاع غيابي , آن اثر را ندارد . بنابر اين , خداوند مي خواسته پيغمبر گرامي اسلام از نزديك آثار عظمت او را با چشم ببيند و دل آگـاه او آگاه تر گردد و اگر كسي تصور كند پيغمبر اكرم صلي اللّه عليه و آله و سلم مي توانسته از روي زمـيـن با همين چشم معمولي آثار عظمت خدا را درعوالم بالا ببيند , اين تصور نادرستي است و با حقيقت وفق نمي دهد ; چه آن حضرت ازنظر جسم داراي خواص جسمانيات و عالم ماده بود و قدرت ديد چشم يك بشر حد معيني دارد .

پاسخ به پرسشهاي مذهبي
مكارم شيرازي - ناصر و جعفر سبحاني 1 - سوره نجم , آيه 5 تا 8 .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.